Przekaż 1% dla Caritas Polska

Pragniemy zachęcić Państwa do przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz Caritas Polska.

Jak przekazać 1% podatku dochodowego za rok 2017 na rzecz Caritas Polska:

Aby przekazać 1% podatku, należy w rocznym rozliczeniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) wpisać w odpowiednich pozycjach

numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) Caritas Polska: 0000198645 oraz wyliczoną kwotę 1% podatku.

PIT-28 w części M, w poz. 134 nr KRS, w poz. 135 wyliczoną kwotę 1% podatku
PIT-36 w części R, w poz 329 i 330, wyliczoną kwotę 1% podatku
PIT-36L w częsci O, w poz. 97 nr KRS, w poz. 98 wyliczoną kwotę 1% podatku
PIT-37 w części I, w poz. 137 nr KRS, w poz. 138 wyliczoną kwotę 1% podatku
PIT-38 w części H, w poz. 57 nr KRS, w poz. 58 wyliczoną kwotę 1% podatku
PIT-39 w części H, w poz. 51 nr KRS, w poz. 52 wyliczoną kwotę 1% podatku

Można również uzupełnić rubrykę “Informacje uzupełniające” podając cel i inne dane kontaktowe podatnika – wypełnienie tej rubryki nie jest obowiązkowe.

100% środków pozyskanych odpisu podatkowego 1%

przeznaczanych jest na deklarowaną pomoc.