Rezultaty kampanii w 2017 roku

1 508 929,48 zł

zasiliły konto Caritas Polska tytułem wpłat 1% rozliczeń podatkowych PIT za rok 2016.

Dzięki przekazanym przez Państwa środkom od 2011 do 2016 roku możliwe było realizowanie kolejnych etapów tworzenia i wyposażania wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego Caritas na terenie całej Polski:

za 13 mln 355 tys. zł

zakupiono w tym czasie.

4841

łóżek pielęgnacyjno-rehabilitacyjnych z pilotem

436

ssaków

851

koncentratorów tlenu

Inne sprzęty

które trafiły do ośrodków rehabilitacyjnych prowadzonych przez Caritas w Polsce. Sprzęt ten trafił do 44 diecezjalnych Caritas, w tym do Caritas Ordynariatu Polowego. Poza sprzętem zakupionym przez Caritas Polska, Caritas diecezjalne dysponują m.in. podnośnikami, rowerami rehabilitacyjnymi, wózkami, balkonikami i chodzikami.