Pobierz program PIT
albo wypełnij online

Jak przekazać 1,5% podatku dochodowego za rok 2022 na rzecz Caritas Polska?

1,5% podatku mogą przekazać wszystkie osoby, które płacą podatek dochodowy. Aby przekazać 1,5% podatku, należy w rocznym rozliczeniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) wpisać w odpowiednich pozycjach numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) Caritas Polska – 0000198645 – oraz wyliczoną kwotę 1,5% podatku.

PIT-28
w poz. 251 wpisz nr KRS 0000198645, a w poz. 252 obliczoną kwotę 1,5% podatku

PIT-36
w poz. 520 wpisz nr KRS 0000198645, a w poz. 521 obliczoną kwotę 1,5% podatku

PIT-36L
w poz. 172 wpisz nr KRS 0000198645, a w poz. 173 obliczoną kwotę 1,5% podatku

PIT-37
w poz. 147 wpisz nr KRS 0000198645, a w poz. 148 obliczoną kwotę 1,5% podatku

PIT-38
w poz. 64 wpisz nr KRS 0000198645, a w poz. 65 obliczoną kwotę 1,5% podatku

PIT-39
w poz. 48 wpisz nr KRS 0000198645, a w poz. 49 obliczoną kwotę 1,5% podatku

Możesz również uzupełnić rubrykę „Informacje uzupełniające” podając cel „Pomoc dla dzieci, osób starszych, chorych i bezdomnych” oraz swoje dane kontaktowe – wypełnienie tych rubryk nie jest jednak obowiązkowe.

Przykładowa instrukcja wypełniania deklaracji podatkowej PIT-37: