Pobierz program PIT
albo wypełnij online

Przekaż 1% dla Caritas Polska

Pragniemy zachęcić Państwa do przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz Caritas Polska.

Jak przekazać 1% podatku dochodowego za rok 2021 na rzecz Caritas Polska:

Aby przekazać 1% podatku, należy w rocznym rozliczeniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) wpisać w odpowiednich pozycjach numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) Caritas Polska – 0000198645 – oraz wyliczoną kwotę 1% podatku.

PIT-28 nr KRS w poz. 214 i kwota w poz. 215
PIT-28S nr KRS w poz. 139 i kwota w poz. 140

PIT-36 nr KRS w poz. 498 i kwota w poz. 499
PIT-36S nr KRS w poz. 135 i kwota w poz. 136
PIT-36L nr KRS w poz. 163 i kwota w poz. 164
PIT-36LS nr KRS w poz. 133 i kwota w poz. 134

PIT-37 nr KRS w poz. 136 i kwota w poz. 137
PIT-38 nr KRS w poz. 64 i kwota w poz. 65
PIT-39 nr KRS w poz. 48 i kwota w poz. 49

Można również uzupełnić rubrykę “Informacje uzupełniające” podając cel i inne dane kontaktowe podatnika – wypełnienie tej rubryki nie jest obowiązkowe.

100% środków pozyskanych z odpisu podatkowego 1%

przeznaczanych jest na deklarowaną pomoc.