Pobierz program PIT
albo wypełnij online

Rezultaty kampanii w 2021 roku

2 676 395 zł

zasiliły konto Caritas Polska tytułem wpłat 1% rozliczeń podatkowych PIT za rok 2020.

Pozwoliło to między innymi na dofinansowanie budowy hospicjum dla dzieci w Wołominie. Ta szlachetna inicjatywa pozwoli nam wspólnie nieść ulgę w cierpieniu najmłodszym pacjentom dotkniętym nieuleczalnymi chorobami, zwłaszcza chorobami nowotworowymi.

Dzięki przekazanym przez Państwa środkom od 2011 do 2020 roku możliwe było wyposażenie placówek Caritas na terenie całej Polski, w sprzęt medyczny i rehabilitacyjny:

za 19 mln 909 tys. zł

zakupiono w tym czasie.

6473

łóżek pielęgnacyjno-rehabilitacyjnych z pilotem

747

ssaków

1363

koncentratorów tlenu

Inne sprzęty,
w tym respiratory

które trafiły do ośrodków rehabilitacyjnych prowadzonych przez Caritas w Polsce. Sprzęt ten trafił do 44 diecezjalnych Caritas, w tym do Caritas Ordynariatu Polowego. Poza sprzętem zakupionym przez Caritas Polska, Caritas diecezjalne dysponują m.in. podnośnikami, rowerami rehabilitacyjnymi, wózkami, balkonikami i chodzikami.