Pobierz program PIT
albo wypełnij online

Rezultaty kampanii

W 2023 roku, dzięki przekazaniu przez darczyńców 1,5% podatku, zgromadziliśmy aż 4 908 862 złotych. Jest to wyraz ogromnego zaufania dla działań pomocowych realizowanych przez Caritas Polska. Z całego serca za to dziękujemy!

Wsparcie dla hospicjów

Kwota ta pozwoliła na wsparcie 32 hospicjów prowadzonych przez Caritas Diecezjalne w 16 diecezjach, które przeznaczyły środki na zakup sprzętu medycznego, zakup leków, środków opatrunkowych i higienicznych oraz zakup paliwa dla hospicjów domowych.

Dzięki przekazanym przez Państwa środkom od 2011 do 2023 roku możliwe było wyposażenie placówek Caritas na terenie całej Polski w sprzęt medyczny i rehabilitacyjny za ponad 20 mln złotych! Z tych środków zakupiono m.in.:

6473

łóżka pielęgnacyjno-rehabilitacyjne z pilotem

747

ssaków

1363

koncentratory tlenu

inne sprzęty,
w tym respiratory

Działania na rzecz ekologii integralnej

Z otrzymanych środków sfinansowaliśmy działania z zakresu ekologii Integralnej w 2023 roku, które poświęcone były uświadamianiu zagrożeń, do jakich prowadzi nadkonsumpcja. Prowadziliśmy komunikację związaną z życiem w umiarze, w trosce o drugiego człowieka i przyrodę. W tym celu powstały materiały dydaktyczne i informacyjne poświęcone przeżywaniu Czasu dla Stworzenia, akcji „Mniej śmieci więcej pamięci”. Ponadto promowaliśmy i współorganizowaliśmy Niedzielę św. Franciszka w Olsztynie i Rokitnie, przeprowadziliśmy warsztaty o niemarnowaniu żywności dla diecezjalnych koordynatorów wolontariatu i koordynatorów „Karty na codzienne zakupy”, a także rozpoczęliśmy animację Wspólnot Działania, których celem jest integracja lokalnych społeczności.

Budowanie wspólnoty wolontariatu

Kwota wsparcia pozwoliła także na budowanie potencjału wolontariuszy Caritas w Polsce. Służą temu różnorodne działania:

  • W Caritas diecezjalnych odbyły się spotkania i szkolenia dla koordynatorów wolontariatu oraz dla wolontariuszy.
  • W marcu 2023 r., w ramach Dnia Dobra, wolontariusze zorganizowali ponad 600 lokalnych wydarzeń w całej Polsce, pokazując swoje działania, radość i dobro, którymi dzielą się na co dzień.
  • Regularnie ukazują się materiały formacyjne oraz wzmacniające kompetencje wolontariuszy młodszych (w Szkolnych Kołach Caritas) oraz starszych (w Parafialnych Zespołach Caritas).
  • Reprezentacja Caritas Polska uczestniczyła w Światowych Dniach Młodzieży.
  • Centrum Wolontariatu w Warszawie rozwinęło swoją działalność pozyskując wolontariuszy, którzy aktywnie uczestniczyli w zbiórce żywności „Tak. Pomagam!”.
Paste your AdWords Remarketing code here