Pobierz program PIT
albo wypełnij online

Rezultaty kampanii w 2019 roku

1 541 748 zł

zasiliły konto Caritas Polska tytułem wpłat 1% rozliczeń podatkowych PIT za rok 2018.

Dzięki przekazanym przez Państwa środkom od 2011 do 2018 roku możliwe było realizowanie kolejnych etapów tworzenia i wyposażania wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego Caritas na terenie całej Polski:

za 16 mln 364 tys. zł

zakupiono w tym czasie.

6464

łóżek pielęgnacyjno-rehabilitacyjnych z pilotem

747

ssaków

1225

koncentratorów tlenu

Inne sprzęty

które trafiły do ośrodków rehabilitacyjnych prowadzonych przez Caritas w Polsce. Sprzęt ten trafił do 44 diecezjalnych Caritas, w tym do Caritas Ordynariatu Polowego. Poza sprzętem zakupionym przez Caritas Polska, Caritas diecezjalne dysponują m.in. podnośnikami, rowerami rehabilitacyjnymi, wózkami, balkonikami i chodzikami.